Powietrzna pompa ciepła – wady i zalety, które warto znać!

Podstawowy podział pomp ciepła wynika z ich źródła dolnego, a więc tego, z którego pobierane jest ciepło zewnętrzne. Może być nim powietrze atmosferyczne (pompy powietrzne), grunt (pompy gruntowe) lub woda (pompy wodne). W ostatnich latach jednak to powietrzne pompy ciepła, zwane również pompami powietrze-woda, rozwijają się najszybciej i okazują się najbardziej popularnym rozwiązaniem. Warto przy tym pamiętać, że oprócz zalet, mają one kilka wad. Warto się z nimi zapoznać.

Zalety pomp ciepła powietrze-woda:

 • W przypadku powietrznych pomp ciepła, w odróżnieniu od pomp gruntowych, nie ma znaczenia rozmiar działki. Kolektory poziome stosowane jako jedno z rozwiązań przy gruntowych pompach ciepła wymagają z kolei dużych połaci wolnego terenu, którego nie można ani zabudować, ani utwardzić.

 • W odróżnieniu od wodnych pomp ciepła, w przypadku pomp powietrznych budynek nie musi być zlokalizowany w pobliżu zbiorników wodnych. O ile pompy pobierające ciepło z wody znajdą zastosowanie jedynie na nielicznych działkach, pompy powietrze-woda można zainstalować niemal w każdej lokalizacji.

 • Instalacja systemu nie jest skomplikowana, ponieważ nie ma potrzeby budowy elementów pompy po stronie dolnego źródła ciepła (czyli powietrza na zewnątrz). Dzięki temu montaż całej instalacji pompy trwa z reguły nie dłużej niż 1, maksymalnie 2 dni. 

 • Niepotrzebne jest wykonywanie kosztownych odwiertów ani rozległe wolne powierzchnie (tak jak w przypadku pomp gruntowych). Możesz więc dowolnie zagospodarować działkę bez ograniczeń ze strony instalacji.

 • Koszty inwestycji są o wiele niższe niż w przypadku pozostałych rodzajów pomp. Wynika to między innymi z faktu, że nie ma potrzeby budowania kosztownych instalacji zewnętrznych.

 • Powietrzne pompy ciepła to dobre rozwiązanie dla osób, które termomodernizują swój dom – pompę powietrzną można zainstalować na działce, która jest już w pełni zagospodarowana.

 • W przypadku powietrznych pomp ciepła nie ma zagrożenia, że instalacja się rozszczelni lub zamuli.

 • Pompy ciepła powietrze-woda można wykorzystać również wyłącznie do ogrzewania wody. Stosuje się w tym celu pompy o niższej mocy.

Wady powietrznych pomp ciepła:

 • W przeciwieństwie do gruntu, którego temperatura na przestrzeni kolejnych pór roku jest niemal stała, powietrze nie stanowi dobrego nośnika ciepła. Wynika to z faktu, że jego temperatura może się zmieniać, przyjmując wartości o dużej amplitudzie. Może być to problematyczne zwłaszcza podczas siarczystych mrozów. 

 • Mimo że najnowsze pompy ciepła działają również wtedy, gdy temperatury spadają daleko poniżej zera, ich wydajność w tym czasie spada (sprawdź, jak działają pompy ciepła!).

 • Podczas ujemnych temperatur powietrzne pompy ciepła pobierają więcej prądu, przez co rozwiązanie to staje się mniej ekonomiczne. Można temu zaradzić poprzez zastosowanie trybu monoenergetycznego, który polega na instalacji w pompie dodatkowej grzałki elektrycznej, wspierającej jej pracę podczas największych mrozów.

 • Co prawda nowoczesne pompy ciepła powietrze-woda są w stanie pokryć zapotrzebowanie domu w energię cieplną przez cały rok, jednak nie zaleca się traktowania ich jako jedynego źródła ciepła w domu. Warto rozważyć zastosowanie systemu biwalentnego, który polega na współpracy pompy ciepła z innym źródłem ciepła, np. kotłem gazowym czy kominkiem. Nie tylko odciąży on pompę i zwiększy jej efektywność, ale również zapewni ciepło bez względu na temperaturę za oknem.

Myślisz o instalacji pompy ciepła we własnym domu?
Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci w doborze odpowiedniej pompy ciepła i zajmiemy się jej profesjonalną instalacją.