Fotowoltaika – dofinansowania i dotacje w woj. lubelskim

Jednym ze sposobów na zwiększenie opłacalności paneli fotowoltaicznych na własnym dachu jest pobranie od państwa dotacji lub dofinansowania do fotowoltaiki. Obecnie w województwie lubelskim aktywne są dwa programy dofinansowań do paneli fotowoltaicznych, które powinny Cię zainteresować, jeśli planujesz produkować prąd ze słońca: Mój Prąd oraz Czyste Powietrze. Jak zdobyć dotację do fotowoltaiki? Sięgnij po garść przydatnych informacji!

Panele fotowoltaiczne – dofinansowanie w województwie lubelskim

W województwie lubelskim działają obecnie dwa główne programy dofinansowań do fotowoltaiki: 

  • Mój Prąd – skierowany do osób fizycznych, wytwarzających prąd na własne potrzeby; 
  • Czyste Powietrze – przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, które w ramach programu mogą się ubiegać o dotację lub pożyczkę na wymianę źródła ciepła i prace termomodernizacyjne budynku.

Ważne!
Z dokumentacji programów wynika, że obu dofinansowań nie można łączyć!

Mój prąd

Dla kogo?

Ogólnopolski program dofinansowań mikroinstalacji fotowoltaicznych Mój Prąd jest przeznaczony dla osób fizycznych, które produkują prąd na własne potrzeby oraz mają podpisaną umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, czyli zakładem energetycznym. Umowa ta reguluje kwestie związane z wprowadzaniem do sieci elektrycznej nadwyżek prądu wytworzonego przez naszą instalację fotowoltaiczną.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie pokryje maksymalnie 50% kosztów instalacji, przy czym dotacja do fotowoltaiki nie przekroczy 5 tys. złotych. Pamiętaj również, że pieniądze otrzymasz dopiero wtedy, kiedy instalacja będzie już zamontowana i zacznie działać. Programem objęte są jednak tylko te mikroinstalacje fotowoltaiczne, które zostały przyłączone do sieci elektrycznej po 23.07.2019 r.

Warto wiedzieć! 
Dotacja ta jest zwolniona z podatku PIT. Co więcej, wskutek tzw. ulgi termomodernizacyjnej koszty inwestycji, które nie zostały pokryte dofinansowaniem, możesz odliczyć od podatku.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki z programu Mój Prąd możesz złożyć w wersji papierowej w placówce NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) osobiście lub listownie. Innym sposobem jest wysłanie go drogą elektroniczną

Czas na składanie wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki w II naborze masz do 18.12.2020 roku.  

Ważne! 
Nawet jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony za pierwszym razem, możesz złożyć go ponownie. Upewnij się jednak, że przyczyna odrzucenia została usunięta.

Czyste powietrze

Dla kogo?

Program dofinansowań do fotowoltaiki Czyste Powietrze również skierowany jest do osób fizycznych. W tym wypadku z dotacji wykluczone są jednak domy nowowybudowane. Dlaczego? Program ma przede wszystkim na celu zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń środowiska generowanych przez domy jednorodzinne, których źródłem ciepła są np. piece na paliwa stałe (m.in. węgiel).

Dofinansowaniem w ramach programu Czyste Powietrze objęta jest nie tylko instalacja fotowoltaiki, ale także montaż wentylacji mechanicznej czy wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Korzystając z jednego dofinansowania, możesz więc wprowadzić w swoim domu szerzej zakrojone prace modernizacyjne mające na celu poprawę jego efektywności energetycznej.

Warto wiedzieć! 
W przeciwieństwie do programu Mój Prąd, w przypadku dotacji Czyste Powietrze, koszty instalacji systemu fotowoltaicznego nie mogą zostać poniesione przed otrzymaniem dofinansowania!

Ile wynosi dofinansowanie?

Kwota dofinansowanie do fotowoltaiki lub innych prac termomodernizacyjnych zależna jest od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w Twoim gospodarstwie domowym. Do programu można zgłosić takie projekty, których łączny koszt nie jest mniejszy niż 7 tys. zł oraz nie przekracza kwoty 53 tys. zł.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych możesz złożyć w wojewódzkiej placówce NFOŚiGW właściwej dla lokalizacji modernizowanego budynku. W województwie lubelskim wniosek przyjmie też m.in. Biuro Programu Czyste Powietrze w Zamościu i w Biłgoraju. Jeśli chcesz, możesz go również wypełnić i wysłać przez internet.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany do 2029 roku. Ostatni termin podpisywania umów mija 31.12.2027 r.

Samorządowe dotacje do fotowoltaiki w województwie lubelskim

Oprócz ogólnopolskich programów dotacji do fotowoltaiki, istnieją również dofinansowania do paneli fotowoltaicznych na poziomie samorządowym. Zanim zdecydujesz się finansować instalację z własnych środków, możesz więc zapytać o możliwość dotacji w najbliższym urzędzie powiatu lub gminy. Nawet jeśli obecnie nie jest prowadzony żaden projekt wspierający instalację OZE, zapytaj o plany na najbliższe miesiące.

Ulgi podatkowe – odliczenie fotowoltaiki od podatku

Dofinansowanie do fotowoltaiki to nie jedyny sposób na zmniejszenie kosztów instalacji i przyspieszenie zwrotu z inwestycji. Oprócz tego, państwo oferuje także ulgi podatkowe, które znacznie wpłyną na opłacalność instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu. 

W styczniu 2019 roku wprowadzono w Polsce tzw. ulgę termomodernizacyjną. Dzięki niej koszty fotowoltaiki odliczysz od podatku dochodowego lub zryczałtowanego od osób fizycznych. Oszczędność na poziomie 17% kosztów (a nawet 32%, jeśli jesteś w drugiej grupie podatkowej) to duże wsparcie finansowe, po które zdecydowanie warto sięgnąć!

Kolejną ulgę podatkową stanowi zmniejszenie podatku VAT na elementy instalacji fotowoltaicznej z 23% na 8%. Jak miło, kiedy pieniądze zostają w kieszeni!

Myślisz o instalacji fotowoltaiki w swoim domu?
Skontaktuj się z nami!